Từ ngày 11 tháng 11 chúng tôi sẽ nhận hồ sơ đăng ký đối với những người lần đầu tiên tham gia lớp học tiếng Nhật hoặc lớp học phụ đạo dành cho trẻ em.

Xin vui lòng đến ghi danh trực tiếp tại sảnh hoặc đăng ký thông qua số điện thoại 045-989-5266. Vì số lượng học viên của các lớp có giới hạn nên có trường hợp bạn sẽ không thể tham gia. Chúng tôi sẽ ngừng nhận đăng ký ghi danh khi đã đủ học viên.

Lớp học tiếng Nhật vào thứ tư đã kết thúc ghi danh.

Lớp học tiếng Nhật vào thứ bảy đã kết thúc ghi danh.

Lớp học tiếng Nhật vào thứ năm đã kết thúc ghi danh.

Lớp học phụ đạo dành cho trẻ em:

Thời gian      Học sinh tiểu học          15:45〜17:15
Học sinh trung học cơ sở    18:15〜19:30

 

Lớp học tiếng Nhật:

Thời gian       Thứ tư     9:30〜11:00

               Thứ năm   18:30〜20:00

               Thứ bảy     9:30〜11:00