top 4Buổi trà chiều online lần thứ 72.

“Chào mừng bạn đến với Indonesia, đất nước của mùa hè vĩnh cửu”.

◆ Thời gian: thứ Bảy, 30/10/2021, 12:30 - 14:00.

◆ Khách mời: Ms.Shady Cecilia.

◆ Hội trường:online.

◆ Số người tham dự: 30 người.

◆ Lệ phí: 500 yên.

◆ Thời hạn đăng ký: đăng ký qua email hoặc theo mã QR bên dưới, hạn chót đến thứ bảy, ngày 11/9/2021 (ưu tiên cho người đăng ký sớm).

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

※ Khi gởi mail xin vui lòng điền đầy đủ họ tên và số điện thoại.

qr 2