Buổi trà chiều lần thứ 74

Sự kiện này đã kết thúc thành công tốt đẹp.

 

Xem tờ giới thiệu tại đây

Xem trang tiếng Nhật tại đây

 

 

1DSCF2485 2DSCF2512 3DSCF2521 4DSCF2531 5IMG 7734 6IMG 7737