1.   Giáo viên tiếng Nhật là những người tình nguyện.

2.   Lớp tiếng Nhật chỉ dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

3.   Học sinh tự chọn lớp học cho mình.

4.   Giáo viên sẽ dạy theo từng nhóm nhỏ.

5. Học sinh sẽ hỏi giáo viên về sách giáo khoa sẽ sử dụng và sẽ tự chuẩn bị trước (tự mua).

6 .  Hội phí: 300 yên/tháng (mỗi lớp).

7.  Lớp học thứ tư    09:30~11:00 ・・・Lớp học ngày thứ Tư: có thể nhận thêm  học sinh, ưu tiên cho những người đăng ký sớm

  Lớp học thứ năm 18:30~20:00 ・・・Lớp học ngày thứ Năm: có thể nhận thêm  5  học sinh, ưu tiên cho những người đăng ký sớm
    Lớp học thứ bảy   09:30~11:00 ・・・Lớp học ngày thứ Bảy: không tuyển sinh thêm.

8.    Lịch trình của lớp học

2022.3  -  2023.3
  thứ tư thứ năm thứ bảy
  09:30-11:00  18:30-20:00 09:30-11:00
Tháng 3 2,9,16 3,10,17 5,12,19 
Tháng 4
6,13,20,27 7,14,21,28 9,16,23
Tháng 5
11,18,25 12,19,26 7,14,21,28
Tháng 6
1,8,15,22,29 2,9,16,23,30 4,11,18,25
Tháng 7
6,13,20 7,14,21,28 2,9,16,23 *30
 Tháng 8
 
Summer
Vacation
 
Summer
Vacation
*6 *20 *27
*Special class
of summe
r

Tháng 9
7,14,21,28 1,8,15,22,29 3,10,17,24
Tháng 10
5,12,19,26  6,13,20,27  1,8,15,22,29
Tháng 11
 2,9,16,30   10,17,24  5,12,19,26
Tháng 12
 7,14,21  1,8,15,22  3,10,17
Tháng 1
 11,18,25  12,19,26  7,14,21,28
Tháng 2
 1,8,15,22  2,9,16  4,18,25
Tháng 3  1,8,15,22  2,9,16,23  4,11,18
 
Có các sự kiện như: cuộc thi hùng biện bằng tiếng Nhật, giao lưu sau giờ học, tham quan các địa điểm nổi tiếng và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản.