1.   Giáo viên tiếng Nhật là những người tình nguyện.

2.   Lớp tiếng Nhật chỉ dành cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

3.   Học sinh tự chọn lớp học cho mình.

4.   Giáo viên sẽ dạy theo từng nhóm nhỏ.

5. Học sinh sẽ hỏi giáo viên về sách giáo khoa sẽ sử dụng và sẽ tự chuẩn bị trước (tự mua).

6 .  Hội phí: 300 yên/tháng (mỗi lớp).

7.  Lớp học thứ tư    09:30~11:00 ・・・ Lớp học ngày thứ tư: ưu tiên cho 6 người đăng ký sớm.

  Lớp học thứ năm 18:30~20:00 ・・・Lớp học ngày thứ năm: ưu tiên cho 10 người đăng ký sớm.

  Lớp học thứ bảy   09:30~11:00 ・・・ Lớp học ngày thứ bảy: phải điện thoại nói chuyện với giáo viên trước khi đăng ký. Học sinh sẽ học chung với những người có cùng trình độ giao tiếp bằng tiếng Nhật. Nếu số lượng người đăng ký quá nhiều thì có thể bạn sẽ không được chọn để đi học.

8.    Lịch trình của lớp học

thứ tư 09:30-11:00
2021.4~2022.3
Tháng 4 - 7 14 21 28
Tháng 5 - - 12 19 26
Tháng 6 2 9 16 23  30
Tháng 7   7 14 21  -
Tháng 8 - - -
 -
Tháng 9 1 8 15 22 29
Tháng 10 - 6 13 20 27
Tháng 11   10 17 24  
Tháng 12 1 8 15 22 -
Tháng 1   - 12 19 26
Tháng 2 2 9 16 -  
Tháng 3 2 9 16 -  
 
thứ năm  18:30-20:00
2021.4~2022.3
Tháng 4 1 8 15 22  -
Tháng 5 - 6 13 20 27
Tháng 6 3 10 17 24  
Tháng 7 1 8 15 -  -
Tháng 8 - - - -  
Tháng 9 2 9 16 30  
 Tháng 10 - 7 14 21 28
Tháng 11 4 11 18 25  
 Tháng 12 2 9 16 -  
 Tháng 1 - 13 20 27  
 Tháng 2 3 10 17 24  
Tháng 3 3 10 -17  
 
thứ bảy 09:30-11:00
2021.4~2022.3
Tháng 4 3 10 17 24  
Tháng 5 - 8 15 22 29
 Tháng 6 5 12 19 26  
Tháng 7 3 10 17 24 *31
 Tháng 8  *7 - *21 *28  
 Tháng 9 4 11 18 25  
 Tháng 10 2 9 16 23  30
Tháng 11 6 13 20 27  
 Tháng 12 4 11 18 -  
 Tháng 1 - 8 15 22 29
 Tháng 2 5 12 19 26  
 Tháng 3 5 12 19 -  

July*31, August *7,*21,*28,are the special summer vacation Saturday clasess.

Có các sự kiện như: cuộc thi hùng biện bằng tiếng Nhật, giao lưu sau giờ học, tham quan các địa điểm nổi tiếng và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản.